Koni nedir?

Matematikte, bir düzlem içindeki dairenin her noktasını, düzlem dışındaki bir noktaya birleştiren doğru parçalarının meydana getirdiği geometrik şekil.

Dik üçgenin bir dik kenarı etrafında döndürülmesiyle elde edilen koniye, Dik Koni veya Dönel Koni denir. Koniler, tabanlarına göre dairesel koni, eliptik koni gibi isim alır. Dairesel bir dik koninin taban merkezini, tepe noktasına birleştiren doğru parçasına, bu koninin ekseni veya yüksekliği denir. Taban çevresinin herhangi bir noktasını tepeye birleştiren doğru parçasına koninin ana doğrusu veya apotemi adı verilir. Taban çevresinin her noktasını tepeye birleştiren doğru parçalarının meydana getirdiği yüzey, koninin yanal yüzeyi adını alır. Yanal yüzeyin alanı, taban çevresi ile apoteminin çarpımının yarısına eşittir. Bir dairesel dik koninin hacmi de, taban alanı ile yüksekliğin çarpımının üçte biri alınarak elde edilir.

Bir dönel koninin düzlemlerle arakesitine, konikler adı verilir. Herhangi bir koni, tabana paralel bir düzlemle kesilirse, düzlemle taban arasında kalan kısma kesik koni denir.

Sözlükte "koni" ne demek?

1. Tabanı dairesel ya da elips biçimde olan ve yukarıya doğru daralarak sivrileşen cisim; koni biçiminde olan.
2. Durağan bir noktadan geçen ve kapalı bir eğriye dayanarak devinen bir doğrunun çizdiği yüzey, mahrut.

Cümle içinde kullanımı

Şeker külahı, topacın alt bölümü, yontulmuş kurşun kalemin ucu koni biçimindedir.

Koni kelimesinin ingilizcesi

n. cone
Köken: Fransızca